City of Mandaluyong

News UpdatesNews Details  
BAGONG TAON, BAGONG PAG-ASA, BAGONG KINABUKASAN Monday, January 4, 2021

Ang Lungsod ng Mandaluyong ay naglaan na ng P200M budget para sa COVID-19 Vaccine.

Pinulong ni Mayor Menchie Abalos ngayong araw ang binuong komite na kanyang itinalaga para pangasiwaan ang kukuning COVID-19 vaccine at masiguro na may sapat na vaccine para sa lahat ng mamamayan sa lungsod.

"Pipilitin namin, sa abot ng aming makakaya at sa pakikipagtulungan ng bawat isa, na mabakunahan ang bawat Mandaleño," sabi ni Mayor Abalos.

Binilinan din niya ang COVID-19 cluster committee members na siguruhin ang maayos na sistema sa pagbabakuna.


Updates
 

Get To Know Our
 

Contact Numbers
Main Trunkline
8532-5001

Police
8532-2145

Fire
8532-2189 / 8532-2402

Hospital
8532-0480

Disaster/Rescue
8533-2225

COVID-19 HotLines
COVID-19 Concerns
0963-164-6410 / 0956-150-2808

City Health Office
8534-0163

Home   Site Map   Links   Data Privacy Back to top Web Development : Rey Nuñez

© 2021 City of Mandaluyong All rights reserved.

If you have any question, comment or suggestion
about this site, please send us a note