City of Mandaluyong

News UpdatesNews Details  
Bakuna Para sa Kinabukasan Friday, January 6, 2023

Ang batang BAKUNADO, kinabukasa'y SIGURADO!

Sa kabila ng pandemya, huwag kalimutan ang iba pang mga bakuna. Mga mommies at daddies, kumpleto na ba ang bakuna ng iyong anak?

Maaaring makipag-ugnayan sa inyong health center para sa iskedyul ng pagbabakuna o sa Out Patient Department (OPD) ng Department of Pediatrics ng Mandaluyong City Medical Center (nakaiskedyul na Well Baby/Well Child Visit at Inoculation tuwing Miyerkules).

Programa sa Pagbabakuna sa pakikiisa ng Pamahalaang Lungsod ng Mandaluyong sa PFV, MMDA at GSK, sa pamamagitan ng Mandaluyong City Health Office at ng Department of Pediatrics ng Mandaluyong City Medical Center.

Ipagbigay-alam ang lahat ng adverse events sa:

GSK Philippines via ph.safety@gsk.com
© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc.
23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue,
Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634

Updates
 

Get To Know Our
 

Contact Numbers
Main Trunkline
8532-5001

Police
8532-2145

Fire
8532-2189 / 8532-2402

Hospital
8532-0480

Disaster/Rescue
8533-2225

COVID-19 HotLines
COVID-19 Concerns
0963-164-6410 / 0956-150-2808

City Health Office
8534-0163


Home   Site Map   Links   Data Privacy Back to top Web Development : Rey Nuñez

© 2023 City of Mandaluyong All rights reserved.

If you have any question, comment or suggestion
about this site, please send us a note