City of Mandaluyong

News UpdatesNews Details  
Sundin ang Schedule ng Bakuna ni Baby Friday, January 13, 2023

Mga mommies at daddies, kumpleto na ba ang mga kailangang bakuna ng inyong anak? Kailan kayo dapat bumalik para sa susunod na iskedyul?

Siguraduhing on time at kumpleto ang mga bakunang makukuha ng inyong anak sa bawat bisita ninyo sa health center, clinic o ospital. Hangga’t maaari, huwag ipagpaliban ang naka-iskedyul na bakuna ng inyong chikiting.

Sakaling may na-miss na iskedyul ng bakuna, hindi pa huli ang lahat! Pumunta sa inyong doktor o sa pinakamalapit na health center para sa mga kailangang bakuna ng inyong anak.

Programa sa Pagbabakuna sa pakikiisa ng Pamahalaang Lungsod ng Mandaluyong sa PFV, MMDA at GSK, sa pamamagitan ng Mandaluyong City Health Office at ng Department of Pediatrics ng Mandaluyong City Medical Center.

Ipagbigay-alam ang lahat ng adverse events sa:

GSK Philippines via ph.safety@gsk.com
© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc.
23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue,
Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634

Updates
 

Get To Know Our
 

Contact Numbers
Main Trunkline
8532-5001

Police
8532-2145

Fire
8532-2189 / 8532-2402

Hospital
8532-0480

Disaster/Rescue
8533-2225

COVID-19 HotLines
COVID-19 Concerns
0963-164-6410 / 0956-150-2808

City Health Office
8534-0163


Home   Site Map   Links   Data Privacy Back to top Web Development : Rey Nuñez

© 2023 City of Mandaluyong All rights reserved.

If you have any question, comment or suggestion
about this site, please send us a note