City of Mandaluyong

Welcome to the City of Mandaluyong
An empowered community, competent government sector human resource, and benevolent private sector working in an atmosphere of mutual assistance shaping Mandaluyong into a sustainable and globally competitive city and an effective partner in nation-building.

Mayor, City of Mandaluyong

Please be informed that the only official Facebook account of Mayor Menchie Abalos is the Menchie Abalos Official facebook page. Other accounts and pages are not in any way connected officially or unofficially to the Mayor. Thank you very much!

Latest News Articles


Featured News Article
MANDALUYONG ACHIEVES SGLG HALL OF FAME AWARD Thursday, November 7, 2019

Mayor Menchie Abalos receives the Seal of Good Local Governance Hall of Fame Award from the Department of the Interior and Local Government in fitting rites held recently at the Manila Hotel for the city’s unyielding and continuous efforts on transparency, integrity and effective public service delivery and innovations in local governance. . . .


Featured Photo Album
Awards

Various Awards Received by Mandaluyong City under the Leadership of Mayor Benhur Abalos

General Objective

1. Upang pagbutihin pa ang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng pagdadagdag mapagkukunan ng mga pangunahing pangangailangan at serbisyo tulad ng pagkain, pabahay, damit, kalusugan, edukasyon at proteksyon sa buhay at ari-arian at tiyaking maabot ang mga ito.

2. Paunlarin ang pansariling-kakayahan at kasapatan ng mga nananahan sa komunidad upang magamit bilang sandigan para sa kanilang kapakanan.

Vision

Isang lungsod na sentro ang Diyos, mapanagutan, matatag at namumuhay sa isang ligtas at planadong lipunan, likas-kaya at mapayapang kapaligiran na nagtataguyod ng maugnaying paglago ng ekonomiya tungo sa global na kakayahan, sa ilalim ng isang pamunuan na bisyonaryo, dinamiko at makaaktibo.

Mission

Layunin ng Pamahalaang Lungsod Mandaluyong ang tuluyang pagsasagawa ng mabisang pamamahala, sa pangangasiwa ng panlipunang paglilingkod, pagpapaunlad ng kabuhayan at pamamahala sa kapaligiran at ikintal sa mamamayan ang kahalagahan ng kolektibong pagkilos at pagpapanatili sa kakayahan tungo sa pagsasarili at likas-kayang kaunlaran.


Primary Contact Numbers
Main Trunkline Police Fire Hospital
532-5001 532-2145 532-2189
532-2402
532-0480

Visit Our Departments’ Mini Websites

City Planning and Development Department

Garden of Life Memorial Park


Updates
 

Get To Know Our
 

Contact Numbers
Main Trunkline
532-5001

Police
532-2145

Fire
532-2189 / 532-2402

Hospital
532-0480SlideShow

City MapHome   Site Map   Links   Data Privacy Back to top Web Development : Rey Nuñez

© 2020 City of Mandaluyong All rights reserved.

If you have any question, comment or suggestion
about this site, please send us a note