IKATLONG SELYO NG KAHUSAYAN IGINAWAD SA MANDALUYONG

Iginawad ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang ikatlong Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko (ikaapat na antas) sa Mandaluyong para sa maigting nitong pagpapalaganap ng wikang Filipino sa lungsod. Mismong si Mayor Menchie Abalos ang tumanggap ng parangal na iginawad ni Pambansang Alagad ng Sining at Tagapangulo ng KWF Virgilio Almario. Ang paggawad ng nasabing parangal ay pagkilala ng KWF sa mga lungsod at sangay ng pamahalaan na may aktibong paggamit ng wikang Filipino sa paghahatid ng serbisyo publiko. Ito ay nakasaad sa Atas Tagapagpaganap Bilang 335 na nag-uutos sa lahat ng mga yunit, tanggapan, ahensiya, at instrumentalidad ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang sa pagtataguyod at paggamit ng pambansang wika sa mga opisyal na transaksyon, komunikasyon at mga korespondensiya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *